Auteursrecht

Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd © door sunwavecruises.com. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve het volgende:

U mag uittreksels alleen afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal.

U mag de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren, behalve met onze schriftelijke toestemming. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.